Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

Nazwa podmiotu:
Osoba kontaktowa:
Nazwisko Prezesa, właściciela do którego ma być skierowana oferta:
Adres, Telefon, E-mail:
Przedmiot działalności (branża):
Forma prawna jednostki:
Jesteśmy zainteresowani usługą::
Audytowi podlega:
Suma bilansowa w tysiącach:
Przychód za rok ubiegły w tysiącach:
Pozostałe przychody operacyjne za rok ubiegły w tysiącach:
Przychody finansowe za rok ubiegły w tysiącach:
Średnie zatrudnienie:
System informatyczny (finansowy, księgowy, kadrowo-płacowy, magazynowy itp.):
Ilość osób zatrudnionych w dziale finansowo księgowym (w tym główny księgowy):
Dodatkowe uwagi, wymagania i życzenia (np. zakres prac, termin zakończenia):
Przepisz token z obrazka   -