Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

Badanie rocznych sprawozdań finansowych w Warszawie

Głównym zadaniem badań sprawozdań finansowych jest wyrażenie opinii o tym, czy dane sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki oraz, czy jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości. Po przeprowadzonym badaniu klient otrzymuje sprawozdanie z badania zawierające informację o tym, czy przygotowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie odpowiednio prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości . Podczas badania specjaliści kontrolują także, czy sprawozdanie jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa. Badanie ma na celu również sprawdzenie, czy sprawozdanie jasno i zrozumiale przedstawia wszelkie informacje. Dzięki temu osoby działające w ramach konkretnej jednostki mają pewność, że wszystko przebiega w prawidłowy sposób. Jednak, aby mieć pewność otrzymania rzetelnych informacji, warto do wykonania badania rocznych sprawozdań finansowych w Warszawie wybrać firmę, która doskonale zna się na tego typu zadaniach.

Raporty z badań rocznych sprawozdań finansowych Warszawa

Jesteś zainteresowany naszą usługą badania sprawozdań finansowych w Warszawie? Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i najwyższą jakość usług. Po każdym przeprowadzonym badaniu sporządzamy sprawozdanie z badania zawierające m.in. ogólną charakterystykę jednostki, ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości i opis sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Z tego względu badanie rocznych sprawozdań finansowych (Warszawa) przeprowadzamy bardzo dokładnie. Nasz zespół dba o jakość wykonywanej pracy, dzięki czemu zleceniodawca może bez obaw obdarzyć nas zaufaniem.

Badanie sprawozdań finansowych Warszawa - dlaczego warto?

Badanie sprawozdania finansowego nie ma na celu szukania winnych ewentualnych niezgodności, lecz umożliwia poprawienie treści sprawozdania oraz działania całego przedsiębiorstwa. Podczas badania specjalista zapoznaje się z procesami funkcjonującymi w organizacji i rzetelnie ocenia wdrożony system wewnętrznej kontroli. Zanim biegły rewident wyda opinie o sprawozdaniu, zaleca dokonanie korekt. Dodatkowo zwraca uwagę na wszelkie słabości systemu wewnętrznej kontroli i doradza, w jaki sposób można rozwiązać wykryte problemy. Należy pamiętać, że stwierdzone w badaniu rocznych sprawozdań finansowych (Warszawa) słabości systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej stanowią cenną wskazówkę dla zarządu organizacji. Ponadto sprawozdanie poddane badaniu jest bardziej wiarygodne. Pozytywna opinia o sprawozdaniu jest ważną informacją m.in. dla banków, kontrahentów i inwestorów. To właśnie te wszystkie kwestie decydują o tym, że zatrudnienie profesjonalnej firmy, która wykona badanie rocznych sprawozdań finansowych w Warszawie cechuje się słusznością oraz opłacalnością.

Biuro Audytorsko-Księgowe Warszawa - dlaczego my?

Szukasz biegłego rewidenta przeprowadzającego badania rocznych sprawozdań finansowych w Warszawie? Doskonale trafiłeś. Nasze biuro jest firmą audytorską, wpisaną na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2988. Działalność prowadzimy od 1994 roku, dzięki czemu mamy ogromne doświadczenie i dużą wiedzę. Funkcjonujemy w sposób elastyczny, ukierunkowując działania na określone potrzeby i wymagania klientów - w tym również w obszarze obejmującym sporządzanie badań rocznych sprawozdań finansowych w Warszawie.

Do wszystkich zleceniodawców podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu osiągamy najlepsze efekty. To sprawia, że nasza firma nie tylko w obszarze wykonywania badań rocznych sprawozdań finansowych w Warszawie, ale również wielu innych zadań, stanowi jeden z najlepszych wyborów na rynku. Klienci ufają wynikom naszych analiz, co sprawia, że uzyskaliśmy renomę, a także jesteśmy cenieni wśród innych firm audytorskich działających na tym samym obszarze.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu w przypadku chęci skorzystania z naszej usługi obejmującej badanie rocznych sprawozdań finansowych (Warszawa). Z chęcią omówimy wszelkie szczegóły oraz odpowiemy na pojawiające się pytania.