Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów
  • nadzór i doradztwo z zakresu rachunkowości
  • przeglądy ksiąg rachunkowych