Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

  • przygotowywanie list płac i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • rozliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS
  • prowadzenie kontaktów i korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • prowadzenie akt osobowych