Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

Wykaz zbadanych jednostek, jako biegły rewident.

Spółki Akcyjne

 • DJChem Chemikals Poland Warszawa
 • INCO VERITAS Oddział w Białym Dunajcu
 • INCO VERITAS Oddział w Koniecpolu
 • INCO VERITAS Oddział w Ogrodzieńcu
 • ZŁOTY INDYK Warszawa
 • ROLMEX Warszawa
 • POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Warszawa
 • Centrum Leasingu i Finansów „ CLiF” ( współbadająca) Warszawa
 • INFOMONITOR Biuro Informacji Gospodarczej Warszawa
 • PolGaz Telekom Warszawa
 • A.V.Inwestor S.A. Warszawa
 • POL-AQUA S.A Oddział Generalnego Wykonawstwa Gdańsk
 • Elektromontaż Warszawa
 • WSEInfoengine S.A. Warszawa
 • ENERGA Organizacja Odzysku Warszawa


Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Mazursko-Warmiński Handel Międzynarodowy
 • F.S Development Warszawa
 • Rondo Warszawa
 • Azure Hotel Gdańsk
 • Apator Rector Zielona Góra
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna
 • Autoparts Warszawa
 • Media –Tech Polska Sp. z o.o. Warszawa
 • GRAST & MTB Warszawa
 • Elektromontaż Import Warszawa
 • Polskie Nagrania Warszawa
 • SICO Polska Warszawa
 • Lorens & Wiktor Warszawa
 • ANTARES Corporate Finance Warszawa

Inne

 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana Warszawa


Spółdzielnie Mieszkaniowe

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „GOCŁAW LOTNISKO”- Biuro Zarządu Warszawa
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „GOCŁAW LOTNISKO”- Administracja Osiedla „ORLIK –JANTAR”
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „KWITNĄCA” Warszawa
 • Spółdzielnia Budowano- Mieszkaniowa RUDA Warszawa
 • Spółdzielnia Budowano- Mieszkaniowa Politechnika Warszawa
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Jelonki Warszawa


Audyt Projektów Funduszy

 • Zintegrowane Podejście do Wykorzystania Odpadów do Produkcji Energii Cieplnej w Polsce. – Projekt UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju)
 • Polski program efektywnego wykorzystania energii w napędach elektrycznych (PEMP) - Projekt UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju)
 • Rozpoznanie potencjału geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla – VI Program Ramowy Unii Europejskiej
 • Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody.- Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006
 • Projekt 00038983 Community Budżet- Projekt UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju)
 • Wzmocnienie zdolności zarządczych policji w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Kaliningradzie.- Projekt UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju)
 • Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzony przez Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA”- program UE