Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

  • bsługa kadrowo-księgowa projektów finansowanych ze środków UE
  • ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zdolności kontynuacji i rozwoju
  • audyt wewnętrzny na potrzeby Zarządu i właścicieli
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • wycena aportu
  • łączenie się spółek
  • badanie planu połączenia podmiotów gospodarczych
  • inne